"ปูซูไวตัวผู้ที่จับได้ในฝั่งทะเลซังอินนั้นเรียกว่า ""มัทซึบะกานิ"" โดยเฉพาะปูมัทซึบะกานิที่นำขึ้นฝั่งที่ท่าเรือซึอิยามะซึ่งอยู่ใกล้กับ
คิโนะซากินั้นเรียกว่า ""ซึอิยามะกานิ"" ซึ่งเป็นปูที่โดดเด่นหนึ่งใน ""ปูแบรนด์"" ชั้นนำของญี่ปุ่น"

บรรยากาศการประมูลราคาซื้อขายปูมัทซึบะกานิ