พื้นที่ที่ีรวบรวม 10 ร้านซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป มีทั้งร้านที่จำหน่ายของขบเคี้ยวที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นและหัตถกรรมพื้นบ้าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เราขอเชิญให้ท่านได้แวะมาในระหว่างการเดินเล่นชมเมือง

สถานที่ตั้ง391 ยุชิมะ, คิโนะซากิโจ, โทโยโอคะชิ
เบอร์โทรศัพท์0796-32-3663 ยุโนะมาจิ คิโนะซากิ จำกัด
เวลาทำการแตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน
วันหยุดแตกต่างกันไปตามแต่ละร้าน
เว็บไซต์OFFICIAL SITE