เมืองรอบปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เกียวโตเล็กๆของทาจิมะ" ชินโคะโรซึ่งเป็นหนึ่งในหอนาฬิกาที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นนั้นเป็นสัญลักษณ์ของเมือง การรับประทานโซบะที่แยกใส่ในจานเล็กๆรับประทานที่เรียกว่า "อิซุชิซาระโซบะ" นั้นเป็นของมีชื่อของที่นี่

หอนาฬิกาเก่าแก่นั้นเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

สถานที่ตั้งอิซุชิโจ อุจิมาจิ, โทโยคะชิ
เบอร์โทรศัพท์0796-52-4806
เว็บไซต์OFFICIAL SITE