อุโมงค์ในเหมืองแร่ที่เย็นยะเยือกด้วยอุณหภูมิประมาณ 13 องศาตลอดทั้งปีนั้นมีความยาวประมาณ 1,000 เมตร เดินชมสถานที่ทำการขุดแร่และหุ่นที่อยู่ในสภาพการจำลองเหตุการณ์การปฏิบัติงานในอุโมงค์นี้ไปพร้อมๆกับสัมผัสประวัติศาสตร์ 1,200 ปีกับบรรยากาศแสนโรแมนติก

เหมืองขุดแร่เงินซึ่งยังคงหลงเหลือร่องรอยให้เห็นแม้ในปัจจุบัน

สถานที่ตั้ง33-5 อิคุโนะโจ โคะโนะ, อาซาโกะชิ
เบอร์โทรศัพท์079-679-2010
เวลาทำการ9:30-16:30 อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล
วันหยุดวันอังคารระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธุ์, วันที่ 29 ธันวาคามถึงวันที่ 2 มกราคม (กรณีวันนักขัตฤกษ์ วันถัดไปจะเป็นวันหยุด)
ค่าใช้จ่ายผู้ใหญ่ 900 เยน นักเรียนมัธยมตอนต้นและตอนปลาย 600 เยน นักเรียนประถม 400 เยน เด็กที่ยังไม่เข้าโรงเรียนประถมศึกษาไม่เสียค่าธรรมเนียม
บัตรเครดิตJ, V (ใช้ได้เฉพาะของที่ระลึก)
เว็บไซต์OFFICIAL SITE