ร้านขนมสไตล์ญี่ปุ่นและยุโรปที่เน้นการใช้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พิเศษของทัมบะซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต เช่น เกาลัด, ถั่วและอื่นๆ มองบลังค์สไตล์ญี่ปุ่นที่ใช้เกาลัดของทัมบะนั้นเป็นสินค้ายอดนิยมของร้าน

สถานที่ตั้ง920 คะสุงะโจ โนะโคะโนะ, ทัมบะชิ
เบอร์โทรศัพท์0795-74-0123
เวลาทำการ10:00-18:00
วันหยุดวันพฤหัส, 1 มกราคม
บัตรเครดิตไม่รับบัตรเครดิต
เว็บไซต์OFFICIAL SITE