ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 8 เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า 1,000 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระพูทธรูปมากกว่า 80 องค์ในจำนวนนี้มีพระพุทธรูปที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติอยู่จำนวน 12 องค์

สถานที่ตั้งคิโยซุมิ, ทัมบะชิ
เบอร์โทรศัพท์0795-82-0762
เวลาทำการ9:00-16:00
ค่าใช้จ่ายค่าเข้าชม : 400 เยน
บัตรเครดิตไม่รับบัตรเครดิต
เว็บไซต์OFFICIAL SITE