พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่ท่านสามารถชมผลงานประติมากรรมทั้งหมดของช่างแกะสลักซูซูมุ ชินกุได้ งานแกะสลักที่เคลื่อนไหวอย่างงดงามไปตามแรงลมนี้ ท่านสามารถสัมผัสถึงจังหวะของธรรมชาติที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า

"ดาวหาง" ประติมากรรมที่เคลื่อนไหว

สถานที่ตั้ง968 นินจิ, ซังดะชิ
เบอร์โทรศัพท์079-562-3040
เวลาทำการ9:00-17:00
เว็บไซต์OFFICIAL SITE