ภูเขาแห่งความเลื่อมใสศรัทธาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 1,000 ปี สามารถสัมผัสประสบการณ์การคัดลอกพระสูตรและการนั่งสมาธิ มีจุดที่น่าชมอยู่มากมาย เช่น ลักษณะสิ่งก่อสร้างที่ดูคล้ายกับวัดคิโยมิซึเดระของเกียวโตและหอประชุมขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยมุโรมาจิ

สัมผัสประสบการณ์การเขียนพระสูตร 1,000 เยน (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

สถานที่ตั้ง2968 โชะชะ, ฮิเมจิชิ
เบอร์โทรศัพท์079-266-3327
เวลาทำการ9:30-17:30
วันหยุดไม่มีวันหยุด (7-27 ธันวาคม โรปเวย์หยุดทำการ)
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม 500 เยน (ฟรี สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่านักเรียนมัธยมปลาย)
บัตรเครดิตไม่รับบัตรเครดิต
เว็บไซต์OFFICIAL SITE

ทำการจองล่วงหน้าก่อน 3 วันสำหรับการสัมผัสประสบการณ์การนั่งสมาธิ