"มีประวัติศาสตร์อันยาวนานถึง 1,300 ปีในฐานะที่เป็นเมืองท่าเรือ มาเดินเล่นในเมืองที่ทำให้หวนรำลึกถึงความหลังในครั้งอดีต ความเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองพักแรมในสมัย
เอโดะนั้นยังคงหลงเหลือให้ได้ชม"

สถานที่ตั้งมุโรซึ, มิซึโจ, ทะซึโนะชิ
เบอร์โทรศัพท์079-322-1004 (สมาคมการท่องเที่ยวสาขามิซึของทะซึโนะชิ)
เว็บไซต์OFFICIAL SITE