ทั้งหวานและนุ่ม ว่ากันว่าเป็นหอมหัวใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นหนึ่งในญี่ปุ่นเลยทีเดียว หอมหัวใหญ่นั้นปกติแล้วจะนำส่งออกจำหน่ายได้หลังจากที่เติบโตประมาณ 4 เดือน แต่หอมหัวใหญ่ของเกาะอาวาจิจะทำการเพาะปลูกโดยใช้เวลากว่าครึ่งปีในดินที่อุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นจะทำให้แห้งและทำให้สุกงอมจึงทำให้ได้มาซึ่งความหวานและอร่อยอย่างเป็นเอกลักษณ์

Onion Claw Crane Game

เป็นหัวข้อสนทนาทั้งในรายการโทรทัศน์และวงการอินเตอร์เนตในญี่ปุ่นว่า หากท่านสามารถหยิบหอมหัวใหญ่ได้ก็จะได้รับหอมหัวใหญ่จากชิโอะคาเซะจำนวน 1.5 กิโลกรัมเป็นรางวัล ซึ่งผู้ที่สามารถทำได้นั้นในปัจจุบันมีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์!

Restaurant Uzunooka

สถานที่ตั้งอนุสรณ์สถานสะพานอุซึโนะโอกะ โอนารุโตะ 936-3 ฟุคุระเฮอิ, มินามิอาวาจิชิ
เบอร์โทรศัพท์0799-52-2888
เวลาทำการ9:00-15:30 (L.O. 15:00)
วันหยุดปิดทำการเพื่อการบำรุงรักษาสภาพในเดือนกุมภาพันธ์
บัตรเครดิตA, D, J, M, V
การเดินทาง90 นาทีโดยรถบัสจากสถานีขนส่งซันโนะมิยะไปยังสถานีขนส่งฟุคุระ และเดิน 3 นาทีถึงนานาอิระคัง ต่อด้วยฟรีชัทเทิลบัส 20 นาที
เว็บไซต์OFFICIAL SITE

Awaji Island burger

สถานที่ตั้งที่พักริมทาง อุซึชิโอะ 947-22 ฟุคุระเฮอิ, มินามิอาวาจิชิ
เบอร์โทรศัพท์0799-52-1157
เวลาทำการวันธรรมดา 9:30-17:00 (L.O. 17:00) วันเสาร์, อาทิตย์และนักขัตฤกษ์ : 9:00-17:00 (L.O. 17:00)
วันหยุดปิดทำการเพื่อการบำรุงรักษาสภาพในกลางเดือนธันวาคม
บัตรเครดิตไม่รับบัตรเครดิต
การเดินทาง90 นาทีโดยรถบัสจากสถานีขนส่งซันโนะมิยะไปยังสถานีขนส่งฟุคุระ และเดิน 3 นาทีถึงนานาอิระคัง ต่อด้วยฟรีชัทเทิลบัส 20 นาที
เว็บไซต์OFFICIAL SITE

Nojima Scuola

Awaji onion pizza

สถานที่ตั้ง843 โนะจิมะฮิคิโนะอุระ, อาวาจิชิ
เบอร์โทรศัพท์0799-82-1820
เวลาทำการ"อาหารกลางวัน 11:30-14:00 (L.O. 14:00) คาเฟ่ 10:30-11:30, 14:00-18:00 (L.O. 17:30)"
วันหยุดวันพุธ
บัตรเครดิตA, J, M, V
การเดินทางเดิน 10 นาทีจาก สถานี JR อาคาชิถึงท่าเรืออาคาชิ และขึ้นเรืออาวาจิ เจโนวาไลน์ 15 นาทีไปยังท่าเรืออิวะยะ ต่อด้วยฟรีชัทเทิลบัส 20 นาที
เว็บไซต์OFFICIAL SITE