รีสอร์ทคอมเพล็กซ์ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม, หอประชุมนานาชาติ, และโรงละครกลางแจ้ง ท่านจะรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับการผสมผสานของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่รอบๆอาวาจิ

สถานที่ตั้ง2 ยูเมะบุไต, อาวาจิชิ
เบอร์โทรศัพท์0799-74-1000
เวลาทำการแตกต่างกันตามแต่ละสถานที่นั้นๆ
วันหยุดแตกต่างกันตามแต่ละสถานที่นั้นๆ
เว็บไซต์OFFICIAL SITE