เมืองแห่งออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดของเกาะอาวาจิซึ่งเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองรอบปราสาทของปราสาทซุโมโตะ มีเรียวกังขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เรียงรายเลียบเส้นทางชายฝั่งทะเล ทัศนียภาพของท้องทะเลที่มองเห็นจากบ่อน้ำร้อนกลางแจ้งนั้นสามารถมองเห็นโอซาก้าที่อยู่ไกลออกไปได้อีกด้วย

สถานที่ตั้ง2-43 มินาโตะ, สุโมโตะชิ (ภายในศูนย์รถบัสสุโมโตะ)
เบอร์โทรศัพท์0799-25-5820 (สำนักงานการท่องเที่ยวสุโมโตะ)
เว็บไซต์OFFICIAL SITE