ที่เกาะอาวาจินี้มีการแสดงนิงเงียวซะ(การเชิดหุ่น) ที่มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตั้งแต่ช่วงต้นสมัยเอโดะมาจนถึงประมาณปี ค.ศ.1930 ซึ่งจัดแสดงอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่น สัมผัสความมีเสน่ห์ของการบรรยายบทละครหุ่นพร้อมด้วยเครื่องดนตรีซามิเซ็น ปัจจุบันเพื่อเป็นการสานต่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิมได้จัดให้มีการจัดแสดง 5 รอบต่อหนึ่งวัน

สถานที่ตั้ง1528-1 จิซากิ, ฟุคุระโค, มินามิอาวาจิชิ
เบอร์โทรศัพท์0799-52-0260
เวลาทำการ9:00-17:00 (กรุณาดูเวลาเปิดการแสดงได้ที่เว็บไซต์)
วันหยุดวันพุธ , วันที่ 26-31 ธันวาคม, มีวันหยุดทำการชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายผู้ใหญ่ 1,500 เยน
บัตรเครดิตไม่รับบัตรเครดิต
เว็บไซต์OFFICIAL SITE